+420 739 355 586 roman@czservice.eu

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Euro spedice – Tomáš Tichý , se sídlem Náměstí Svobody 26, Modřice, 66442, IČO: 66588359 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:

jméno a příjmení,
e-mail,
telefonní číslo,
další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.


Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti a
jiných dotazů návštěvníků webových stránek euro-spedice.eu,
evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Euro spedice – Tomáš Tichý, Náměstí Svobody 26, 664 42 Modřice.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je třeba poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky z eshopu).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Brně 29. května, 2024